Vid leverans

Spabadet levereras på högkant, alternativt Jinert kranlyft som ställer spabadet på plats direkt. Kontrollera att ni fått rätt produkt och inspektera att det inte finns några fraktskador på spabadet. Om spabadet är fraktskadat rapportera detta till chauffören och se till att skadan noteras på fraktsedeln. Ta gärna ett foto på ev skada och bifoga det i anmälan.

Om det skulle finnas repor eller sprickor i bottenplattan på spabadet räknas det inte som skada, eftersom bottenplattans enda uppgift är att hålla isoleringen på plats och inte påverkar funktionen. Nu kan du avlägsna emballaget.

Spabadet ska stå på ett stabilt och jämt underlag, så som grus eller makadambädd. Ovanpå detta placeras exempelvis markisoleringsskivor som spabadet kan stå på. Det går också bra om badet placeras på plattor eller trall, då avstånd mellan balkar ska vara 30-40 centimeter.

Alla elektriska installationer ska utföras av behörig elektriker. Elanslutningen är 3-fas 16 ampere 400 v (gäller ej modell Svalbard & Orion 240v). Ni ska ha en separat jordfelsbrytare till spabadet i det utvändiga proppskåpet på huset. Arbetsbrytare ska installeras synlig och tillgänglig för serviceman. Hål för elkabel borras lämpligast från insidan i maskinrummet på lämplig plats. El-schema för behörig elektriker finns på insida av elektronikboxen

Serviceluckan sitter på samma sida som manöverpanelen (gäller ej modell Sarek).

Serviceluckan sitter med skruv eller kardborre (OBS! Skruvarna avlägsnas och dras åt för hand, ej med skruvdragare).

Fyll på vatten med en trädgårds slang via filterhålen i spabadet. Vattnet ska fyllas upp till nederkant av nackkuddarna. Strömsätt ej spabadet förrän vattennivån är strax under nackkuddarna. När vattnet är påfyllt, öppna serviceluckan och försäkra er om att det inte finns något läckage (pumpanslutningar kan vibrera loss vid transport).

Montera dit filterna, i filterhålen (OBS! ta av plastskyddet från filterna).

Strömsätt nu spabadet, tryck ej på några knappar på manöverpanelen inom 10 minuter, detta pga att spabadet gör en självkontroll. Förinställda grader kommer att nås inom 24 timmar.

Om spabadet ska sänkas ner i ett altangolv eller på något sätt gävas ner, måste en inspektionslucka om minst 80 cm lämnas på samma sida som manöverpanelen. Detta för att en serviceman ska kunna komma åt maskinrummet om det skulle behövas, samt att 70 cm runt de övriga sidorna vara tillgängliga för serviceman vid behov. Om spabadet byggs in i trall eller liknande så är det ägarens ansvar att se till att spabadet är åtkomligt för serviceman.

Underhåll

Ditt spabad kan förberedas innan leverans med en färdiginstallerad brominator för att passa saltvatten. Det ger dig ett näst intill underhållsfritt spabad, andra fördelar är att du slipper klorlukt och får ett mjukare vatten mot hud och ögon samt att det är miljövänligt. I normalfallet du tillsätter bromsalt i badvattnet vid vattenbyte (1-2 ggr/år) klor (4-5 ggr/år).

För att du ska kunna njuta av ditt spabad som du själv önskar är det bra att du snabbt skaffar dig en rutin för hur spabadet fungerar och mår. Initialt är det bra om man snabbt sätter sig in i hur kemi och hantering av filter fungerar. Efter någon vecka kommer det mesta att vara mer naturligt och du kan då anpassa din skötsel och hantering av kemi.

Grunderna för ett välskött spabad ser ut så här:

• Filter ska rengöras regelbundet, ca 2 ggr per månad.

• Filter tas ur och sprayas med filtercleaner, låt filterna ligga i en hink med vatten i ca 30 min.

• Plocka upp filterna och skölj av under rinnande varmt vatten.

• Använd inte spabadet utan filter.

• Var 12-18 månad byt till nya filter.

• Chockklorera inte spabadet med locket på. Vid klorering med granulat låt hela locket vara av i 20 – 30 minuter.

• Kolla pH-värdet i vattnet med jämna mellanrum (ca: 7.2).

• Byt vatten ca 4 gånger per år om du badar en till tre gånger per vecka, med saltbrominator och Spa.Frog 1-2 ggr/år.

Vid byte av vatten rekommenderar vi att du använder ”Pipecleaner” i det gamla vattnet innan du byter ut det och kör pumpar och filter i ca 10 minuter innan bytet. Skölj noga och återfyll med nytt vatten. Anledningen till att använda pipecleaner i systemet innan man byter vattnet är för att förhindra eller ta bort smuts som kan sätta sig inne i rörsystemet.

Det vanligaste uppkomna problemet är igensatt filter som kan få flera olika konsekvenser, tex ingen värme, ingen cirkulation, otjänligt vatten m.m.

För en komplett skötelguide kan ni ladda ner skötselråd och underhåll av spabad, se nedan.